תכנית הבוקר 'פותחים יום' - רשת 13

סמדר לוי שואף ; אמנות ההאטה