GRID1_edited.jpg

אמנות ההאטה, כשמה היא, מבקשת שנאט את קצב חיינו במקומות הנכונים למען איכות מערכות היחסים שלנו עם עצמינו, אהובינו וסביבתנו.

אין ספק, עלול להשתמע שההאטה מבקשת שנזנח את חיינו מלאי העשייה ונרחיק להתבודד בסדנת שתיקה ארוכה, עד שנגיע לשלווה.

למען האמת, ההפך הוא הנכון. 

 

אמנות ההאטה מבקשת שנדע להניח תוך חיי עשייה פורים למען התפתחות הדעת.

٥

 

המחקר שלי בהאטה ממוקד בהתמכרות האנושית להסחות הדעת ולרצון הכמעט בלתי נשלט שלנו להיות יעילים ומוצלחים,

גם כשההרגלים הללו באים על חשבון הקדשת זמן לדברים הטובים והחשובים לנו באמת. 

 הזרקור אותו אני מכוונת מופנה על הבנת כרוניקת קבלת ההחלטות האנושית, ועל היכולת לשלוט באופן עצמאי בגורמי החיים הראשוניים.

הַהֶאָטָה היא אָמָּנוּת - הדרך בה חופשית לפרשנות אישית יצירתית. 

לראשונה, אחרי שְׁלוֹשׁ שנות מחקר, החלטתי לכתוב כאן חמישה עקרונות שעבורי הם ליבת ערכי הַהֶאָטָה.

פרשנותם, עם זאת, טמונה באסוציאציה הטבעית של הקורא ;

١

בְּכָל רֶגַע 
אָמָּנוּת הַהֶאָטָה גמישה. ככזו, היא מאפשרת להתחיל באימוץ ערכיה בכל עוצמה נבחרת, בכל שלב חיים ובכל מקום על פני הגלובוס.

٢ 
בַּיָּדַיִם

אָמָּנוּת הַהֶאָטָה היא מעגלית. ככזו, בבסיסה עומדת החשיבות לכך שכל אדם ירכוש ידע המאפשר בריאת חיי עצמאות בריאים באופן בלתי תלוי.

 

٣
בְּלִי עֲקֵבוֹת

אָמָּנוּת הַהֶאָטָה מחוברת לטבע. ככזו, בבסיסה ערכי קיימות ושמירה על משאבי הטבע אשר קיומם מאפשר חיים.

 

٤
פַּשְׁטוּת 

אָמָּנוּת הַהֶאָטָה מהותה טבע הדברים. ככזו, היא מבקשת להעריך את העושר הגולמי הקיים בכל תחומי החיים ולהנות בצניעות מחיי רווחה.

٥

הוֹן אֱנוֹשִׁי

אָמָּנוּת הַהֶאָטָה מורכבת מחיבורים אנושיים. ככזו, חברויות דרך מבוססות ערכים הן שמעבירות את ליבת ההאטה מאדם לאדם בכנות ובנדיבות.