top of page

בַּיִת אִיטִּי 

אָמָּנוּת הַהֶאָטָה מהותה טבע הדברים.

ככזו, היא מבקשת להעריך את העושר הגולמי הקיים בכל תחומי החיים ולהנות בצניעות מחיי רווחה.

אם נעניק תשומת לב לכל חלקה פיזית סביבינו ונהפוך אותה לרגועה ונושמת, נסגל לעצמינו מציאות ויזואלית המאפשרת צמיחה.  

  

כאן תמצאו תיעוד מצולם דרכו אחלוק את השתקפויותיי מתוך אדמת גינתי ומבין קירות ביתי.  

נ.jpg
IMG_20191002_184511_620.jpg

אופניים, אבק ומה שביניהם

פברואר 20'

הריחוק הנפשי מהמטבח, הקרבה לצילום ומה שביניהם מאי 20'

אישה מופלאה אחת, מטע אבוקדו ומה שביניהם

מאי 20'

גינת מאכל, סדרי עדיפויות ומה שביניהם

נובמבר 19'

פרידה מפיסת המדבר המושבית, השדה ומה שביניהם

יוני 19'

בית במושב.jpg
bottom of page