top of page
נ.jpg

אָמָּנוּת הַהֶאָטָה מלמדת את משמעות החיבור לכל פעולה ותנועה,

בכל פעם, בשתי ידיים. 

אם נרתום את שתי ידינו לעשיית כל משימה או פעולה, נמצא הגיון רב בכל דבר קטן ואת האפשרות לצבירת ידע קדום ומהותי. 

כאן תמצאו תיעוד מצולם דרכו אחלוק את דרך ההסתגלות לעשיית פעולות בשתי ידיים.   

IMG_20191121_160233_014.jpg

הטמעת הרגל, עמידה מול אתגרים ומה שביניהם

אפריל 20'

חיבורים אנושיים, עץ עגול ומה שביניהם

פברואר 20'

משייפת עץ, אימפולסיביות ומה שביניהם

דצמבר 20'

bottom of page