מינימליזם מחשבתי

נקודת מבט חדשה מסדרת ברגע את המציאות מזווית אחרת וגורמת לתמונת העולם להיות מלאה יותר.

המרחב כבר מאורגן והפרופורציות ידועות מראש, השאלה היא רק מאיזו פרספקטיבה נבחר לבחון את המציאות. 

.