CYCLE OF FASHION 

על פי נתונים מחקריים לוקח בידיוק 3 שניות להבין אם אנחנו מתחברים לפרופיל של מישהו ברשת. לי וליעל לקחה שניה אחת. ידענו שאנחנו משדרות על אותו גל בידיוק. אקולוגיה. קיימות. צרכנות נבונה. אג'נדה. חזקה. הסייקל הוא מיזם ראשון מסוגו בארץ. הוא מרחב בו כל בגד איכותי שאחת כבר איננה רוצה מקבל משמעות חדשה אצל מישהי אחרת. הוא יוצר מעגל של צריכה נבונה. נתינה וקבלה. דרך השיח האופנתי יעל מביאה את הלקוחות שלה ללמוד על צרכנות נבונה – היא חולקת איתן את הערכים שלה ואת עולמות התוכן המסקרנים בהם היא עוסקת.

היא יוצרת, יום יום, מעגל כל כך נכון של טוב, ואני? פשוט שמחה לקחת בו חלק.

.

"קצרה היריעה מלתאר את העבודה עם סמדר.

היא מעבירה אותי תהליך רחב ומשמעותי – כזה שתופס את מהות העשייה שלי בחדות וברגישות.

כל אחד ואחת שמחפשים לעבור תהליך עומק עם העסק שלהם – אין ספק שסמדר היא התשובה".

 CYCLE OF FASHION -