top of page

יְמֵי קֶדֶם

אָמָּנוּת הַהֶאָטָה מלמדת את משמעות החיבור לכל פעולה ותנועה,

בכל פעם, בשתי ידיים. 

אם נרתום את שתי ידינו לעשיית כל משימה או פעולה, נמצא הגיון רב בכל דבר קטן ואת האפשרות לצבירת ידע קדום ומהותי. 

כאן תמצאו תיעוד מצולם דרכו אחלוק את דרך ההסתגלות לעשיית פעולות בשתי ידיים ועל למידת המלאכה ההיסטורית בבסיסה.   

נ.jpg
IMG_20191121_160233_014.jpg

הטמעת הרגל, עמידה מול אתגרים ומה שביניהם

חיבורים אנושיים, עץ עגול ומה שביניהם

משייפת עץ, אימפולסיביות ומה שביניהם
 

bottom of page