top of page

מָקוֹם

אָמָּנוּת הַהֶאָטָה מהותה תחושת קרקע המעניקה בטחון. 

ככזו, היא מבקשת להעריך את העושר הגולמי הקיים בכל תחומי החיים ולהנות בצניעות מחיי רווחה.

אם נעניק תשומת לב ונטפח כל חלקה פיזית סביבינו, נסגל לעצמינו מציאות המאפשרת צמיחה.  

  

כאן תמצאו תיעוד מצולם דרכו אחלוק את מחשבותיי בדרך לתחושת הבסיס שכה חסרה לי בחיי.

נ.jpg
IMG_20191002_184511_620.jpg

אופניים, אבק ומה שביניהם

הריחוק הנפשי מהמטבח, הקרבה לצילום ומה שביניהם 

אישה מופלאה אחת, מטע אבוקדו ומה שביניהם

גינת מאכל, סדרי עדיפויות ומה שביניהם

פרידה מפיסת המדבר המושבית, השדה ומה שביניהם

בית במושב.jpg
bottom of page